Contactinformatie

Contactinformatie

 Hoofdredactie            Eindredactie              Advertentieverkoop
 Yvonne de Leeuw      Sarah den Boer         Sandra de Vries
 (y.d.leeuw@bdu.nl)    (s.d.boer@bdu.nl)    (s.d.vries@bdu.nl)


Directeur/uitgever
Wiljo Klein Wolterink
(w.kleinwolterink@bdu.nl) 

Marketing
Ron van de Hoef
(r.v.d.hoef@bdu.nl)
Tel: 06-51806325 

Klantenservice BDUvakmedia

tel. +31(0)342 - 494882
e-mail: abonnementen@bdu.nl
Postbus 67, 3770 AB Barneveld

Esthéticienne is een uitgave van:

BDUvakmedia
Marconistraat 33
3771 AM Barneveld
Telefoon: +31(0)342 - 494882
E-mail: redactie.vakmedia@bdu.nl
Postbus 67
3770 AB Barneveld