Contactinformatie

Esthéticienne is een uitgave van:
Koggeschip Vakbladen
Hettenheuvelweg 41-43, 1101 BM Amsterdam
Telefoon: +31 (0)20-6916666, Fax: +31 (0)20-6960396  

Postadres
Postbus 1198, 1000 BD Amsterdam

Rekeningnummer
Nederland
IBAN: NL46 INGB 0695 8624 48   BIC: INGBNL2A
België
IBAN: BE53 4136 1755 0153   BIC: KREDBEBB

Directie

Peter Both

Hoofdredactie

Yvonne de Leeuw

Eindredactie

Sarah den Boer

Advertentieverkoop

Sandra de Vries

Marketing

Rianne Klaver