Beautysalon Nieuws

Nieuw beleid

De Voedsel en Waren Autoriteit (voorheen: Keuringsdienst van Waren) is de overheidsorganisatie die de veiligheid van voedsel en consumentenproducten onderzoekt en bewaakt. Schoonheidssalons en nagelstudio's behoren ook tot het werkterrein van de VWA. Daarom inspecteert de VWA regelmatig de hygiëne en arbeidsomstandigheden in schoonheidssalons. Per 1 januari heeft de VWA een nieuw interventiebeleid dat gericht is op lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Concreet betekenen de maatregelen: meer aandacht voor zware overtredingen, maar geen sancties bij geringe overtredingen die niet tot risico's leiden. Ook zullen de inspecteurs overtredingen beoordelen in relatie tot de omstandigheden. Om ook de naleving van wetten en regels te bevorderen, worden voortaan de resultaten van een inspectiebezoek schriftelijk aan de ondernemer meegedeeld. Verder houdt de inspecteur bij zijn beoordeling altijd rekening met de aangetroffen omstandigheden en bieden inspecteurs waar nodig hulp voor een betere naleving van regels.