Beautysalon Nieuws

Nieuwe voorzitter BT&EA

Op woensdag 21 mei heeft mevrouw Conne van Groningen (Florint) de voorzittershamer van de BT&EA overgedragen aan de heer Ton Beljon van Chi International. De kersverse voorzitter vertelde dat hij zich met veel enthousiasme zal inzetten voor een verdere profilering van de BT&EA. Ook hoog op zijn agenda staat het vergroten van de betrokkenheid van de leden bij de organisatie. Namens de gezamenlijke leden sprak mevrouw Claire Mettrop (EM & CL Trade) haar waardering uit voor het feit dat Conne van Groningen de BT&EA dapper en succesvol door een moeilijke periode heen heeft geleid en zich ook de jaren daarna onvermoeibaar voor de organisatie heeft ingezet. Tijdens de algemene ledenvergadering werden tevens Jeanne van Rijthoven (Maria Galland) en Erik Bellaard (Wega Automatisering) herkozen als respectievelijk pr-bestuurslid en eerste secretaris.