Beautysalon Nieuws

Verzekeringsproblematiek

Van de ZZP-ers en kleine werkgevers in de ambachten heeft tussen de 50 en 75 procent geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afgesloten, 40 tot 75 procent heeft ook geen aanvullende pensioenverzekering. Dit blijkt uit een onderzoek dat het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) door Orbis Advies en Onderzoek heeft laten uitvoeren naar de verzekeringsgraad onder zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) en werkgevers met minder dan 5 werknemers in de ambachten. Een groot deel kan of denkt zich de premies niet te kunnen veroorloven. Ook is men onbekend met de risico's van arbeidsongeschiktheid en ouderdom. Het HBA vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om deze doelgroepen bewust te maken van de risico's van het onderverzekerd zijn. Het rapport met HBA-publicatiereeksnr. 421 is te downloaden via www.hba.nl > downloadcentrum > algemeen (bron: HBA).