Beautysalon Nieuws

Samenwerking

Het HBA, CWI en het Bedrijfschap Afbouw (BA) ondertekenden op maandag 8 december twee samenwerkingsovereenkomsten. De afspraken zijn erop gericht om de komende drie jaar gezamenlijk het tekort aan vakmensen aan te pakken en de instroom in ambachtelijke beroepen en opleidingen te bevorderen. In het verlengde ligt de afspraak om te bouwen aan een sterker imago van het ambacht. Piet Kalle, HBA voorzitter: “De ambachtensector is van groot belang. Dat wordt in Nederland echter te weinig onderkend, anders dan bijvoorbeeld in Duitsland. Daar geldt het ambacht als de ruggengraat van de economie. Om die erkenning ook in Nederland te bereiken, moeten we af van het Calimero-gedrag en beter communiceren. We zijn veel groter dan veel partijen beseffen.” Ook André Timmermans van CWI ondersteunt de overeenkomst. De behoefte aan vakmensen ziet hij voorlopig niet terugvallen. “We hebben goede binding met de ambachten. We zien dat ambachten goed aansluiten bij werkzoekenden die behoefte hebben aan een zinvolle, mooie beroepsbeleving.”