Beautysalon Nieuws

Amice Opleidingscentrum

Dit voorjaar organiseerde Amice een informatieavond met diverse lezingen en demonstraties van opleidingen, groothandels, brancheorganisaties en (stage)adressen. Daarmee heeft Amice een brug weten te slaan tussen de opleiding en het bedrijfsleven. Zo konden collegae en cursisten op de hoogte worden gebracht van de nieuwe ontwikkelingen en trends in het werkveld. Inmiddels is Amice een samenwerking aangegaan met Mischa Nagel van Supplement Leiden. De animo voor de schimmeldiagnostiek (van huid en nagels) bleek groot, evenals de opkomst voor zijn lezing. Na afloop van de avond werden drie cursussen verloot. De gelukkigen waren Wilma Bakker (hot stone massage, Annemiek Deuzeman (aromatherapie) en Clarence Buring (schimmeldiagnostiek). Amice Opleidingscentrum, tel. 0342-492876, www.amice.nl