Beautysalon Nieuws

Behoefte aan kredieten

Behoefte aan kredieten

Snelgroeiende bedrijven in het MKB hebben meer behoefte aan financiering dan de overige bedrijven. Van de snelgroeiers die bevraagd zijn, vraagt 42 procent een financiering aan van twee miljoen euro of meer. Kleinere leningen worden vaker afgewezen dan grotere. Veertig procent van de snelgroeiende bedrijven ervaart dat de banken de kredietvoorwaarden het afgelopen half jaar hebben aangescherpt. Dit blijkt uit de Financieringsmonitor van het onderzoeksbureau EIM. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gaat een inventarisatie maken van de ruimte die er nog zit in bestaande kredieten. Er bestaat de indruk dat vooral de lopende kredieten worden benut. MKB-Nederland, VNO-NCW en NVB gaan, met steun van het ministerie van EZ, samen het idee van een kredietintermediair verder uitwerken. Bron: Ministerie van Economische Zaken