Beautysalon Nieuws

Vakos opgeheven

De VAKOS heeft tot haar grote spijt besloten om zichzelf op te heffen als vereniging, aangezien het aantal leden de afgelopen jaren sterk is teruggelopen. Daardoor is de VAKOS niet meer bij machte om de zaken die zij in het verleden zo succesvol heeft uitgevoerd te continueren. Op vrijdag 28 april 2006 vindt dan ook het laatste VAKOS-examen Nagelspecialist plaats. Dit examen zal gehouden worden op 28 april 2006 in het Kerkcentrum "De Ark" te Maarssenbroek. Het examen bestaat uit 3 onderdelen, te weten: Theorie, Acryl en Gel. Men kan deelnemen aan het volledige examen of aan 1 of meerdere onderdelen hiervan. De kosten per onderdeel bedragen ¤ 50,00 en voor het volledige examen ¤ 150,00. Voor meer informatie: mw. J. Griffioen, telefoon 06-51056059, of per e-mail: griffioen-nails@wanadoo.nl