Beautysalon Nieuws

Succesvol onderwijscongres

KOC kan terugkijken op een succesvol onderwijscongres. Op 29 maart bezochten bijna 500 docenten en praktijkopleiders het congres in theater 't Spant in Bussum, waar zij konden kiezen uit maar liefst 18 verschillende workshops en presentaties. Het congres startte met een 'kort geding'. Onder leiding van 'rechter' Niko Persoon riepen 'aanklager' Gerben ter Avest en 'verdediger' Theo van de Donk getuigen op in de zaak tegen 'Het nieuwe leren'. De stelling luidde:'Bij de invoering van het competentiegerichte leren krijgen leerbedrijven een grotere rol in het opleidingsproces. In ruil voor deze investering moeten bedrijven een deel van de bekostiging en meer invloed op het onderwijs krijgen'. Op basis van de slotpleidooien gaf de jury (bestaande uit congresdeelnemers) een uiteindelijk oordeel over de komende vernieuwingen in het beroepsonderwijs. Na het tellen van de stemmen bleek 75% het eens te zijn met deze stelling. De deelnemers konden de hele dag drie verschillende workshoprondes bijwonen, o.a. over de organisatorische aspecten van het competentiegerichte beroepsonderwijs, maatwerk en digitalisering van leermiddelen, begeleiding en coaching alsmede de kijk op het nieuwe leven van zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Het congres werd afgesloten met de slotpresentatie 'Generatie Einstein'. Spreekster Inez Groen wist op zeer boeiende wijze het publiek kennis te laten maken met 'De jeugd van tegenwoordig'. KOC, tel. 030-6071000, www.koc.nl